هدف نهایی شرکت فنی و مهندسی خورشید دانه جلب رضایت و اعتماد مشتریان می باشد، در همین راستا این شرکت همواره حفظ و ارتقا کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. همچنین این شرکت بدینوسیله آمادگی خود را جهت ارایه خدمات پس از فروش توسط تیم علمی متشکل از کارشناسان ارشد، اساتید دانشگاهی و دامپزشکان اعلام می دارد.

برخی از خدمات این شرکت عبارتند از:

  • بازدید از مزارع پرورشی توسط کارشناسان شرکت خورشید دانه در خصوص ارزیابی وضعیت مزارع پرورشی
  • تنظیم و ارسال جیره غذایی مناسب توسط گروه علمی و کارشناسان خورشید دانه بسته به موقعیت جغرافیایی مزرعه، کیفیت آب مصرفی و…
  • همراهی لحظه به لحظه از زمان ورود جوجه یکروزه تا پایان دوره پرورشی
  • همراهی لحظه به لحظه دامدار ،گوسفند دار
  • ارائه مشاوره جهت انتخاب نهادهای مناسب از لحاظ قیمت و کیفیت بمنظور افزایش بهره وری
  • خدمات و پشتیبانی و مشاوره فنی
  • ارائه برنامه و چیره غذایی
  • ارائه آنالیز محصولات تولیدی
  • خدمات آزمایشگاهی
  • مشاوره های مدیریتی در پرورش